''

Stivla

De StiVlA is eind 2014 opgericht door een aantal betrokken liefhebbers van het Achterhoekse buitengebied met als doel het versterken van de kwaliteit van het landschap in de Achterhoek door vrijwilligers. Kortom de stichting wil zich inzetten voor een fraaier en ecologisch waardevoller landschap, door beheer van bestaande en aanleg van nieuwe landschapselementen. Met de Achterhoek wordt voorlopig met name bedoeld de Oost-Achterhoek en hierbij te denken aan de gemeenten Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Aalten en Winterswijk.

 

De stichting speelt een bemiddelende rol tussen 'aanbieders van werk' en mensen die graag actief bezig willen zijn in het landschap. Deze aanbieders van werk zijn over een breed scala verdeeld, zowel particulieren in het buitengebied alsook agrariërs of een veelheid aan overige grootgrondbezitters en instanties zoals bijvoorbeeld de gemeente en Staatsbosbeheer.

 

Binnen StiVLA zijn een tweetal werkgroepen actief, te weten de onderhoudsploeg en de hakhoutbrigade:

 

In de afgelopen periode zijn diverse activiteiten gerealiseerd, zoals:

 

Voor de komende periode staan diverse zaken in de planning, zoals het uitdunnen van diverse houtwallen en houtsingels bij particulieren.

Recentelijk is gestart met het onderhoud van de natuurlijke omgeving van 't Walfort. In goed overleg met zowel de gemeente als eigenaar van de grond, alsook het zwembad als gebruiker, zal de historische poort zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht door een aantal vrijwilligers. Tevens zal de hakhuotbrigade de hakhoutsingels uitdunnen en een aantal hoge bomen verwijderen en vervolgens zal de onderhoudsploeg de lichtere werkzaamheden voor zijn rekening nemen en tevens voor de nieuwe aanplant zorg dragen. Kortom, naar verwachting een werk (groot onderhoud) voor meerdere jaren, aangezien uiteraard de diverse werkzaamheden bij particulieren alsook agrariërs en andere grondeigenaren prioriteit blijven houden.

 

Op dit moment wordt door de StiVLA, met name naar vrijwilligers gezocht voor de onderhoudsploeg, om gezamelijk op een gezellige wijze, op een vaste wekelijkse dag, de lichtere werkzaamheden in het landschap voor hun rekening te nemen.